Крио-облако

Да-да, это не сон, а научное шоу – создадим облако наяву!